სპეც ტექნიკით მომსახურება
გთავაზობთ იჯარა/მომსახურებას: ექსკავატორი მუხლუხა ექსკავატორი ბორბლიანი ჰიდრავლიკური ჩაქუჩი ბულდოზერი სატკეპნი გრეიდერი ფრონტალური დამტვირთველი თვლიანი სატვირთველი ავტოთვითმცლელი დამტვირთველი
ვრცლად
მიწისა და კლდის გრუნტის ექსკავაცია
ნებისმიერი მოცულობის და სირთულის კლდის და მიწის გრუნტის ექსკავაცია, მოჭრა, გატანა, ქვაბულის მომზადება, ტერიტორიის ფორმირება, პროფილირება საპროექტო ნიშნულებზე
ვრცლად
სამუშაო უბნის მომზადება შემდგომი სამუშაოებისთვის
შენობის, ავტოსადგომის ან/და სხვა ტიპის ნაგებობისთვის ადგილის მომზადება შემდგომი სამუშაოების შესასრულებლად რაც ითვალისწინებს გრუნტის ექსკავაციას, ტერიტორიის პროფილირებას, ფრაქციული ღორღით შევსებას,...
ვრცლად
საგაზაო სამუშაოები
გზების მოწყობა ტრასის აღდგენა და დამაგრება გრუნტის დამუშავება საფუძვლის ფენის მოწყობა პროფილირება დატკეპნა ბეტონის ან/და ასფალტის საფარის მოწყობა სანიაღვრე სისტემების...
ვრცლად
სადრენაჟე, საირიგაციო, სამელიორაციო, სანიაღვრე, საკანალიზაციო ქსელის პროექტირება და მოწყობა
გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის და მოცემულობის სადრენაჟე, საირიგაციო, სამელიორაციო, სანიაღვრე, საკანალიზაციო ქსელის პროექტირებას და მოწყობას სხვადასხვა ტიპის და კატეგორიის მშენებლობისთვის
ვრცლად
ჰესების, წყალსაცავების და ხელოვნური ტბების მოწყობა
გთავაზობთ ჰესებისთვის წყლის რეზერვუარებისთვის და ხელოვნური ტბებისთვის ადგილების მომზადებას: რაც ითვალისწინებს კლდის და მიწის გრუნტის ექსკავაციას, ტერიტორიის ფორმირებას საპროექტო ნიშნულებზე,...
ვრცლად
ტერასების მოწყობა
ყურძნის, ციტრუსის, ხილის, ჩაის პლანტაციებისათვის ტერიტორიის მომზადება ტერასულად ასევე გთავაზობთ ტერიტორიის დატერასებას ზვავ და მეწყერსაშიშ ადგილებში.
ვრცლად
პლანტაციებისთვის ადგილების მომზადება
ვენახის, ხეხილის, ციტრუსის, ჩაის პლანტაციებისთვის ადგილის მომზადება, ტერიტორიის გაწმენდა ბუჩქნარისაგან, ტერიტორიის პროფილირება, სადრენაჟე და საირიგაციო სისტემების მოწყობა, სანიაღვრე ქსელის მოწყობა
ვრცლად
ინტერნეტის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
ინტერნეტის მაგისტრალური ქსელის მოწყობას  ყველანაირი სირთულის რელიეფზე და მონაკვეთზე;
ვრცლად
სასარგებლო წიაღისეულის კარიერის დამუშავება
მადნის მომპოვებელი საწარმოსთვის მადანის მოპოვება, კარიერული დამუშავება.  
ვრცლად
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
მდინარის კალაპოტის მარეგულირებლების მოწყობა, კალაპოტის ფორმირება, გასწორხაზოვნება, ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულება, გაბიონების მოწყობა.
ვრცლად