ჩვენ შესახებ

სამშენებლო კომპანია

ჯეოინვესტი

კომპანია წარმოადგენს ერთ ერთ წარმატებულ სამშენებლო კომპანიას
საქართველოში. იგი დაარსდა 2012 წელს და სულ მალე მთელი ქვეყნის
სამშენებლო სექტორში მოიპოვა ყველაზე სანდო და მაღალი სტანდარტების
მქონე საიმედო პარტნიორი კომპანიის სახელი, ამ ყველაფერს განაპირობებს
ჩვენი კომპანიის პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და საიმედოობა
რომელსაც დღითიდღე ამყარებს მისი საქმიანობით.
ჩვენი კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს, სამშენებლო და საგზაო
სპეც ტექნიკით მომსახურება, ამ სფეროში ჩვენს მიერ დაგროვილი გამოცდილება,
თანამედროვე მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და მაღალკვალიფიციური
სერტიფიცირებული პერსონალი უზრუნველყოფს ნებისმიერი სირთულის და
მოცულობის სამუშაოების შესრულებას გარანტირებულად, უმოკლეს ვადებში
მინიმალური დანახარჯებით, ჩვენი გუნდი, თქვენთან კოორდინირებულად
აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს პროექტის განხილვისა და განვითარების
თითოეულ ეტაპზე რათა სამუშაოები წარიმართოს მაქსიმალურად
მაღალეფექტურად