ყურძნის, ციტრუსის, ხილის, ჩაის პლანტაციებისათვის ტერიტორიის მომზადება ტერასულად ასევე გთავაზობთ ტერიტორიის დატერასებას ზვავ და მეწყერსაშიშ ადგილებში.