• გზების მოწყობა
  • ტრასის აღდგენა და დამაგრება
  • გრუნტის დამუშავება
  • საფუძვლის ფენის მოწყობა პროფილირება დატკეპნა
  • ბეტონის ან/და ასფალტის საფარის მოწყობა
  • სანიაღვრე სისტემების მოწყობა
  • ავტოსადგომების მოწყობა