ვენახის, ხეხილის, ციტრუსის, ჩაის პლანტაციებისთვის ადგილის მომზადება, ტერიტორიის გაწმენდა ბუჩქნარისაგან, ტერიტორიის პროფილირება, სადრენაჟე და საირიგაციო სისტემების მოწყობა, სანიაღვრე ქსელის მოწყობა