მდინარის კალაპოტის მარეგულირებლების მოწყობა, კალაპოტის ფორმირება, გასწორხაზოვნება, ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულება, გაბიონების მოწყობა.